Vážení návštěvníci těchto stránek,

 

       vítejte na webu, který je věnován činnosti mé projekční kanceláře.  Najdete zde informace o mnou nabízených službách a můžete se seznámit ve fotogalerii s některými vybranými realizacemi podle mých projektů. 

          Cílem mé kanceláře je provést Vás CELÝM procesem realizace investičního záměru. Náplní činnosti mé kanceláře není tedy pouze vytvoření samotného projektu. Ve fázi projektové zařizuji taktéž inženýrskou činnost, jež se k projektu váže. Tímto je myšlena komunikace s příslušnými dotčenými orgány, orgány státní správy, a samozřejmě též se stavebním úřadem. 

        Povolením stavby na stavebním úřadě ale samozřejmě Vaše úsilí nekončí. Nyní nadchází ta hlavní fáze, a sice fáze předrealizační a vlastní realizace. 

         Nabízím své služby i zde, především jde o pomoc při výběrovém řízení na realizační firmu, ve fázi realizace pak různou formu stavebního dozoru.

          Po úspěšném dokončení stavby Vás  provedu celým kolaudačním procesem.

 

         Specifickou činností, kterou též vykonávám,  je vypracování Průkazů energetické náročnosti.

         Vypracuji a obstarám pro Vás podklady  nezbytné pro kladné  vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám.