Inženýrskou činností je myšleno vyřízení všech nezbytných dokladů nutných pro získání stavebního povolení od stavebního úřadu. 

       Jedná se o vyjádření dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí, majitelů pozemků atd... .

        Tato vyjádření je během vytváření projektu nutno koordinovat s projekčními pracemi, investor se tímto vyhne potenciálnímu nepříjemnému překvapení, kdy poté, co si objedná a nechá zhotovit projekt, zjistí, že stavební úřad mu  z důvodu zamítavého stanoviska některého z dotčených orgánů  tento projekt nebude  moci schválit.            

               V rámci inženýrské činnosti nabízím též pomoc při výběru zhotovitele. 

         Před uzavřením smlouvy  o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby nabízím pomoc při vypracování této smlouvy nebo její kontrolu.