Jsem držitelem certifikátu MPO č. 0491 (osoba oprávněná zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budovy).

Tento průkaz je od r.2013  nezbytný mmj. při prodeji a pronájmu všech rodinných domů.

 Jsem členem Asociace energetických specialistů.

Dále dle novely zákona č.406/2000Sb., o hospodaření z energií musí být zpracován Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) od 1. 1. 2013 při:

  • Při výstavbě nových budov.
  • Při větších změnách (rekonstrukci) dokončených budov, týkajícíh se více než 25 procent celkové plochy obálky budovy.
  • U budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou užitnou plochou větší než 500m2 a od 1. července 2015 větší než 250m2.
  • Pro bytové domy a administrativní budovy nad 1500m2 od 1. 1. 2015.
  • Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytové jednotky).
  • Při pronájmu budovy.
  • Při pronájmu ucelené části (např. bytové jednotky) od 1. 1. 2016.